Cene smeštaja u domu za stare

Cena smeštaja u domu za stare formiraju se pojedinačno na osnovu zdravstvenog stanja i terapije svakog korisnika ponaosob, a dogovorena cena se ne menja ukoliko dođe do promene zdravstvenog stanja korisnika u toku boravka u domu za stare.

Možete nas nazvati ili posetiti dom za stare OAZA MIRA svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 sati i dobiti detaljne informacije o ceni kao i informacije šta imamo u ponudi i šta sve ulazi u cenu smeštaja a takođe se možete informisati i o drugim dodatnim uslugama koje naš dom pruža.

Tel

Scroll Up